ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

 

ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ  

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

ⵇⴰⵄ

ⵇⴰⵄ ⵎⴰⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ, ⵉⵎⵉⴷⵉ ⵇⴰⵄ.

ⴰⵏⵔⴷⴰⵙ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ

ⵉⵥⵕⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵉⵥⵕⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵏⵉⵡⵜ de ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵉⵥⵕⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵏⵉⵡⵜ de ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵉⵥⵕⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵏⵉⵡⵜ de ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵉⵥⵕⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵏⵉⵡⵜ de ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵉⵙⵇⵉⴼⵏ ⴰⴳⴷ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔ ⵉⵔⴰⵏ

ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ, ⵉⵙⵇⵉⴼⵏ ⴰⴳⴷ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔ ⵉⵔⴰⵏ

ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ, ⵉⵙⵇⵉⴼⵏ ⴰⴳⴷ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔ ⵉⵔⴰⵏ

ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ, ⵉⵙⵇⵉⴼⵏ ⴰⴳⴷ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔ ⵉⵔⴰⵏ

ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ, ⵉⵙⵇⵉⴼⵏ ⴰⴳⴷ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔ ⵉⵔⴰⵏ

ⴰⵛⵕⵛⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ

ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ, ⴰⵛⵕⵛⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴰⵛⵕⵛⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ

ⵉⵖⵥⵔ ⵣⵓⵣⴼⴰⵏⴰ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵉⵖⵥⵔ ⵣⵓⵣⴼⴰⵏⴰ

ⵉⵛⴰⵍⵏ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵉⵛⴰⵍⵏ

ⴰⵥⵕⵓ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ

ⴰⴷⵔⵉⵣ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴰⴷⵔⵉⵣ

ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ

ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ, ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ

ⵢⵔ ⵜⵉⵟⵟ ⵏⵉⵖ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ

ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ, ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ

ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼⴼ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵉ ⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ